Desinfectz Pro Food Area: N15339

De Desinfectz ‘PRO FOOD AREA’ is een product op basis van: 1% waterstof peroxide en 1% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB en mag zodanig gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie. Te denken valt aan: slagers, slachterijen, vis- en vleesverwerkers en andere bedrijven waar gewerkt wordt met voedsel. Het product doodt bacteriën en gisten binnen twee minuten. Verder hoeft het product niet te worden nagespoeld en volstaat het enkel afnemen met een doek. Het product wordt aangeboden in triggerflessen van 750ML.

CTGB registratienummer: N15339

Meer informatie?

Wettelijk Gebruikersvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën
(excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten:

 • op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen,
 • op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard.

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

 

Wettelijk Gebruiksaanwijzing

Het middel wordt gebruikt voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken in ruimtes binnenshuis, inclusief badkamers en toiletten en voor het desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen in keukens of andere ruimtes waar voedsel wordt bereid, zoals aanrechten, snijplanken, messen, etc.

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Spuit het product direct en onverdund op het te desinfecteren oppervlak of voorwerp.

Laat het product 2 minuten inwerken. Naspoelen is niet nodig.

Desinfectz Pro Medical Area: N15489

De Desinfectz PRO MEDICAL AREA is een product op basis van: 2,5% waterstof peroxide en 2,5% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB voor PT02 en PT04. Hierdoor mag het product gebruikt worden in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelenindustrie. Denk hierbij aan: ziekenhuizen, zorgcentra en tandartsen. Het product doodt virussen, bacteriën en gisten binnen de minuut. Verder hoeft het product niet te worden nagespoeld en volstaat het enkel afnemen met een doek. Het product wordt aangeboden in triggerflessen van 750ML.

CTGB registratienummer: N15489

Meer informatie?

Wettelijk Gebruikersvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen

 • op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.
 • op oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief transportmiddelen voor dieren.
 • Op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard, exclusief melkwinningsapparatuur op de boerderij

 

Voor het spuiten met grove druppel: Draag geschikte adembescherming. Onbeschermde mensen en dieren mogen niet in de ruimte aanwezig zijn.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Wettelijk Gebruiksaanwijzing

Desinfectz Pro MEDICAL AREA is een gebruiksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Het middel wordt geleverd als triggerspray of jerrycan met handpompsprayer en wordt aangebracht door het op het te behandelen oppervlak te spuiten.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Na desinfectie de oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vermeld.

 

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere ruimten, inclusief medische ruimten en apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten.

Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Minimale inwerktijd:

– Voor bestrijding van virussen, bacteriën, schimmels en gisten: 1 minuut

Desinfectz Pro Technical Area: N15539

De Desinfectz PRO TECHNICAL AREA is een product op basis van: 1% waterstof peroxide en 1% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB voor PT02 en PT04. Hierdoor mag het product worden gebruik in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelenindustrie. Hieronder valt ook het onderhoud aan drinkwater systemen, namelijk het desinfecteren van waterkoelers, appendages, keerkleppen enz. Het product doodt bacteriën en gisten binnen twee minuten. Verder hoeft het product niet te worden nagespoeld en volstaat het enkel afnemen met een doek.

CTGB registratienummer: N15339

Meer informatie?

Wettelijk Gebruikersvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en

bacteriesporen) en gisten

 • op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en

voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg;

 • op oppervlakken en materialen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met

uitzondering van transportmiddelen voor dieren;

 • op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid,

behandeld en bewaard;

 • in waterkoelers voor drinkwater.

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Wettelijk Gebruiksaanwijzing

In waterkoelers voor drinkwater

Desinfectie van waterkoelers dient minimaal 1 keer per 3 maanden plaats te vinden (en bij voorkeur

elke keer bij het vervangen van de waterfles).

 1. Neem de fles van de waterkoeler.
 2. Tap al het water uit de waterkoeler zodat het reservoir geheel leeg is.
 3. Neem de waterguard, d.w.z. het gedeelte waar de fles op aangesloten zit, van de

waterkoeler.

 1. Indien onderdelen zichtbaar vuil zijn, deze reinigen met een schone doek of borstel.
 2. Spuit Laquick R2U over de gehele oppervlakte van het reservoir in de waterkoeler.
 3. Spuit ook alle demontabele delen in met Laquick R2U en plaats daarna de waterguard terug.
 4. Schroef de bewegende delen van de kraantjes los en bespuit deze, evenals de kraantjes.
 5. Plaats de bewegende delen terug in de kraantjes.
 6. Laat 2 minuten inwerken.
 7. Plaats vervolgens de waterfles terug op de waterkoeler en tap twee bekertjes uit ieder kraantje, waarna de waterkoeler weer klaar is voor gebruik.
Desinfectz_Technical

Desinfectz Wipes: N15338

De Desinfectz wipes zijn ontwikkeld op basis van: 1% waterstof peroxide en 1% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB voor PT02 en PT04. Hierdoor is het product zowel geschikt voor de zorg- als voedingssector. De wipes dienen voor het reinigen en desinfecteren van verschillende producten. Met het gebruik van wipes worden de bacteriën en gisten binnen twee minuten gedood. Het gebruik van wipes is dus zeer geschikt om te gebruiken tijdens verschillende werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan oppervlakte/voorwerpen te desinfecteren en zodoende weer direct verder te kunnen werken onder hygiënische omstandigheden. De wipes worden aangeboden in diverse verpakkingseenheden.

CTGB registratienummer: N15338

Wettelijk Gebruikersvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen)  en gisten.

 1. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen
 2. op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bedoeld voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het betreft een middel op basis van vochtige doekjes. Het product is bestemd voor gecombineerde reiniging en desinfectie. Het product dient te worden toegepast door oppervlakken te bevochtigen met het vochtige doekje.

 

Sluit de verpakking na gebruik. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering:

Het middel is een product dat gereed is voor gebruik. Gebruik voldoende doekjes om het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat te houden.

 1. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken in ruimtes binnenshuis, inclusief badkamers en toiletten.

Inwerktijd: 2 minuten.

Naspoelen is niet nodig.

 1. Oppervlakken in contact met eet- en drinkwaren

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zoals aanrechten, snijplanken, messen, etc. in keukens, en andere ruimtes waar voedsel bereidt of bewerkt wordt.

Inwerktijd: 2 minuten.

Het middel hoeft na werking niet nagespoeld te worden.

Desinfectz concentraat 12,5%: N15337

Het Desinfectz concentraat is een product op basis van: 12,5% waterstof peroxide en 12,5% melkzuur. Het product is toegelaten bij het CTGB voor PT02, PT03 en PT04. Hierdoor is het geschikt voor zowel de agrarische sector als de zorg- en voedingssectoren. Het concentraat kan op locatie worden verdund naar een 1% of 2,5% gebruiksoplossing. Het product wordt aangeboden in cans van 25KG.

CTGB registratienummer: N15337

Meer informatie?

Wettelijk Gebruikersvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

 1. bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen:
 • op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 • op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard, met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
 1. schimmels (zwarte aanslag) op harde oppervlakken binnenshuis;
 2. bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op interne oppervlakken in leidingen en installaties (CIP) voor de bereiding van eet- en drinkwaren, met uitzondering van drinkwaterleidingen.

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

 

Het middel is bedoeld voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Voor alle toepassingen geldt dat de te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig gereinigd dienen te worden. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Veiligheid

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding tijdens het mengen en laden van dit middel. Draag geschikte adembescherming tijdens het spuiten van dit middel.

Desinfectie van oppervlakken en apparatuur

Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden en vloeren in openbare ruimten, ziekenhuizen en verzorgingshuizen, andere ruimten, waaronder badkamers en toiletten en oppervlakken en voorwerpen die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zoals in keukens, detailhandel, slachterij en slagerij, of voedselverwerkende industrie (met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij).

Dosering: 

Het middel moet voor gebruik 1:5 verdund worden (d.w.z. 100 ml concentraat aanlengen met 400 ml (kraan)water)).

Inwerktijd:

Bacteriën, gisten en virussen:             1 minuut

Schimmels:                                                    2 minuten

Het middel hoeft na inwerking niet nagespoeld te worden.

Verwijderen van zwarte aanslag:

Het middel kan gebruikt worden voor het verwijderen van schimmel- en weerplekken op harde oppervlakken.

Dosering: 

Het middel moet voor gebruik 1:5 verdund worden (d.w.z. 100 ml concentraat aanlengen met 400 ml (kraan)water).

Inwerktijd: 2 minuten, of zoveel langer als nodig is om de weerplekken weg te bleken. Voor het afdoden van de verantwoordelijke schimmel is 2 minuten voldoende.

Desinfectie van interne oppervlakken en leidingen (CIP)

Het middel kan gebruikt worden voor het bestrijden van bacteriën en gisten in het inwendige van apparatuur en leidingen voor de bereiding van eet- en drinkwaren in zogenaamde CIP (cleaning-in-place) processen.

Na schoonmaken en naspoelen met schoon water, zoveel gebruiksoplossing doorspoelen dat de vereiste concentratie ter plaatste gegarandeerd wordt.

Dosering: 

Het middel moet voor gebruik 1:12,5 verdund worden (d.w.z. 80 ml concentraat aanlengen met 920 ml (kraan)water).

Inwerktijd: 5 minuten.