Markten en Toepassingsgebieden

Sectoren

Desinfectz richt zich op meerdere sectoren om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van de optimale hygiëne kunnen genieten.

Onze producten

Bekijk de producten van Desinfectz. Wij laten zien waarom Desinfectz de betere keuze is.

Onze producten

Markten en toepassingsgebieden

In het kader van de Europese regelgeving voor biociden is het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen onderverdeeld in een aantal zogenaamde Product-Typen: de PT-groepen.

Omdat toelatingen aan deze PT-groepen gebonden zijn ligt het voor de hand om de markten waar zijn producten voor ontwikkelt ook per PT-groep te behandelen.

PT02 beslaat alle toepassingen van desinfectie op niet-levende objecten, met uitzondering van voorwerpen en oppervlakken die met voedsel (inclusief dranken) in aanraking komen. Dat is dus een heel breed scala aan toepassingen, van het ontsmetten van bloemenemmers op de bloemenveiling tot het desinfecteren van muren in operatiekamers, van het verwijderen van groene aanslag op tuinmeubels tot het bestrijden van schimmel in de badkamer, en van het ontsmetten van openbare ruimtes bij uitbraken van ziekte tot het bestrijden van stank in de gft-bak.

Pt04 betreft alle desinfectietoepassingen die op enigerlei wijze met voedselbereiding te maken hebben – maar niet de sterilisatie van voedingsmiddelen zelf, dat valt onder het niet gerelateerde regime van “decontaminatie” – van aanrechtbladen en snijgereedschap in keukens (zowel horeca, als zieken- en verzorgingshuizen) tot brouwketels, van slagerijen en poeliers tot reiniging van drinkwaterleidingen, en van melkwinningsapparatuur tot gebruik door particulieren, kortom alles wat maar enigszins bijdraagt aan voedselhygiëne. Daarmee zijn middelen voor PT04-toepassingen onontbeerlijk bij het voorkómen van zaken als Salmonellabesmettingen, buikgriepen en andere voedsel-gedragen aandoeningen. Desinfectz wordt gekenmerkt door het ontbreken van gevaarlijke residuen en het derhalve niet hoeven naspoelen van behandelde oppervlakken en voorwerpen, en het ontbreken van milieubelasting. Laquick onderscheidt zich daarbij ook nog door de snelle werking en het duurzame karakter van het belangrijkste werkzame bestanddeel. Daarnaast biedt Desinfectz ook een geconcentreerde vorm van Laquick aan voor het verwijderen van biofilm (de zogeheten ‘nulreiniging’) in collectieve drinkwaterleidingen, als eerste stap in het implementeren van Legionella-beheer bij gebleken besmetting.